Ubezpieczenie domu i mieszkania

Twój dom i mieszkanie

Koszt ubezpieczenia domu lub mieszkania w porównaniu do ubezpieczeń komunikacyjnych jest znaczne niższy. Dlatego też, warto zastanowić się nad tą formą ochrony swojego najcenniejszego majątku aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo.

W zależności od wariantu przedmiotem ubezpieczenia mogą być objęte:

 • dom jednorodzinny wolnostojący lub w zabudowie szeregowej
 • dom w budowie
 • lokal mieszkalny
 • dom letniskowy
 • stałe elementy wyposażenia budynku/lokalu mieszkalnego
 • mienie ruchome w budynku/lokalu mieszkalnym
 • zewnętrzne elementy anten satelitarnych, klimatyzatorów, baterii słonecznych, siłowniki do bram
 • budynki gospodarcze (w tym garaże)
 • ogrodzenia
 • budowle
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • szyby i przedmioty szklane
 • bagaż podróżny
 • koszty ochrony prawnej
 • koszty ratownictwa
 • nagrobki
 • dom Assistance

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • ogień i inne zdarzenia losowe (zalanie, powódź, deszcz nawalny, śnieg, grad, huragan, uderzenie pioruna (w tym przepięcia wywołane uderzeniem pioruna), wybuch, lawina, obsuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, upadek drzew lub masztów, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego)
 • kradzież z włamaniem i rozbój
 • dewastację
 • przepięcia
 • koszty poszukiwania przyczyny szkody

Warto wiedzieć:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym gwarantuje rekompensatę szkód wyrządzonych osobom trzecim niezależnie od tego, czy są one następstwem użytkowania domu/mieszkania (np. zalanie sąsiada), posesji czy każdego innego zdarzenia związanego z życiem prywatnym, powstałego w kraju i za granicą. Ochrona w zakresie OC obejmuje wszystkie osoby bliskie zamieszkujące z ubezpieczonym.

Oznacza to że odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń obejmuje szkody związane z wykonywaniem czynności życia prywatnego do których zalicza się między innymi:

 • opiekę nad dziećmi
 • użytkowanie mienia wraz z terenem nieruchomości, na którym znajduje się ubezpieczone mienie, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie nieumyślnego pozostawienia
 • otwartych kranów
 • posiadanie zwierząt domowych
 • eksploatację urządzeń gospodarstwa domowego
 • użytkowanie rowerów, wózków inwalidzkich
 • amatorskie uprawianie sportów
 • używanie sprzętu pływającego dla własnego użytku